30 de abril de 2011

Ruta do Fecha e Vía Nova

 Pasando polas augas quentes de Río Caldo, os enxeñeiros Romanos deixaron estratéxicamente empedrado un camiño fermosísimo que enlazaba Bracara con Astúrica. Se as estradas da diputación ou do estado non aguantan catro misas, esta direita calzada romana leva soportando carruaxes dende hai mais de dous mil anos. Se xuntamos con ela o sendeiro do Fecha e a pista das sombras danos un percorrido cheo de encanto

Pitoes a Fontefría

Antes da chegada as primeiras granxas da aldea de Pitoês, unha pista  en dirección norte  nos enfrenta à Fraga de Brazalite e mais aló, a Fontefría, con 1457. A Brazalite é o exemplo espectacular dos penedos graníticos destes montes, da fraga no concepto de grande parede. Nos bosques que ainda perduran agachados


entre valles, onde a mán temerosa do pastor ainda soporta a tentación, a primaveira impresiona o chán con frores de alta montaña. Toda unha paisaxe alpina...
 Fraga de BrazaliteFontefría

4 de abril de 2011

Montrabea:o regato dos glaciares colgados
Recente descuberta da xeografica aproximandonos aos Fueyos Leoneses  resto da glaciacion residual das Trevincas e a Sierra de la Cabrera.Interesante apoio do novo refuxio forestal que facilita a aproximacion